Kort overzicht van de inhoud

§1 Toepassingsgebied

De fabrikant en garant SammyLunaDesigns (officieel: Angermann Jarema GbR) verleent vrijwillig fabrieksgarantie op alle speciaal vervaardigde hondenriemen en halsbanden (merk: SammyLunaDesigns) .

De garantietermijn bedraagt
180 dagen

Dit omvat alle halsband-/riemartikelen die zijn gemarkeerd met ons merk en/of artikelen in deze categorieën:

 • Hondenriemen
 • Hondenhalsbanden (behalve tekenhalsbanden)
 • Handgemaakte pijpkettingen
 • Handgemaakte sleutelhangers

Er is geen garantiedekking voor producten die expliciet zijn uitgesloten van de garantie, maar toch in deze categorieën worden vermeld.

De termijn voor het berekenen van de garantietermijn gaat in op de factuurdatum. De geografische reikwijdte van de garantiebescherming strekt zich uit over heel Europa .

Deze fabrieksgarantie heeft betrekking op de volledige en goede werking van het product gedurende de aangegeven garantieperiode. Het verschil met de garantieclaim is dat deze garantie ook defecten dekt die pas na aankoop zijn ontstaan.

Als er tijdens de garantieperiode een defect optreedt, zal de fabrikant naar eigen goeddunken een van de volgende diensten verlenen binnen de reikwijdte van deze garantie.

 • Gratis reparatie van de goederen of
 • Gratis ruilen van de goederen voor een gelijkwaardig artikel met identiek uiterlijk

In geval van een garantieclaim kunt u contact opnemen met de garantiegever:

SammyLunaDesigns
Nibelungenstr. 21
90530 Wendelstein
shop@sammylunadesigns.de

  §2 Vereisten

  Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de garantiedienst is dat de garant de gelegenheid krijgt het garantiegeval te onderzoeken. Dit kan alleen door het opsturen van de goederen van de koper. Er wordt geen service ter plaatse aangeboden.

  Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat schade aan de goederen tijdens het transport wordt vermeden door gebruik te maken van een veilige verpakking. De koper draagt ​​de verzendkosten, tenzij anders overeengekomen met de garant.

  Om aanspraak te kunnen maken op garantieservice dient u vooraf contact op te nemen met de garantsteller, onder vermelding van uw order- of factuurnummer. Hier zijn de volgende contactmogelijkheden beschikbaar:

  Als uw garantieclaims terecht zijn, ontstaan ​​er geen extra kosten. Het retourneren van de goederen is dus gratis.

  Bij ongerechtvaardigde garantieaanspraken staan ​​wij ons toe een vast bedrag voor kosten en verzendkosten van € 3,75 (vrijgesteld van omzetbelasting) in rekening te brengen.

  §3 Uitsluitingen

  Garantieaanspraken zijn uitgesloten in geval van schade aan de goederen

  • normale slijtage (karabijnhaaklook, verfverwijdering, oxidatie)
  • Processen of veranderingen die kunnen worden toegeschreven aan de natuurlijke materiaaleigenschappen
   bijvoorbeeld patinavorming in leer, vorm- en kleurveranderingen in leer, enz.
  • onjuiste behandeling
   Let op onze verzorgingsinstructies op de productpagina's en de juiste keuze van de gewichtsklasse - geschikt voor uw hond - (indien aanwezig)
  • moedwillige vernietiging
  • Het niet naleven van veiligheidsmaatregelen of toepassingsinstructies
  • Gebruik de kracht
  • Invloeden van buitenaf zoals het bijten/kauwen van de hond op de goederen
  • Probeer zelf reparaties uit
  • Verlies/diefstal

  §4 Juridische informatie

  Deze fabrieksgarantie beperkt niet uw wettelijke rechten jegens ons die voortvloeien uit de met ons gesloten koopovereenkomst. Eventuele bestaande wettelijke garantierechten jegens ons blijven door deze garantiebelofte onaangetast. De fabrieksgarantie schendt dus niet uw wettelijke rechten, maar breidt eerder uw rechtspositie en de dekking van optredende gebreken uit.

  Als het gekochte artikel defect is, kunt u binnen de reikwijdte van de wettelijke garantie altijd contact met ons opnemen, ongeacht of er sprake is van een garantieclaim of dat er gebruik wordt gemaakt van de garantie.